SHL echografie

Informatieve film

Opdracht

Sizzlink Visuele Communicatie vroeg ons een tweetal films voor de SHL-Groep te realiseren waarin het functieonderzoek Echografie in beeld wordt gebracht. SHL-Groep verleent ondersteunende diensten aan zorgprofessionals in de eerstelijnsgezondheidszorg, zoals huisartsen en verloskundigen.

Uitvoering

We produceerden twee informatieve films waarin het proces van de echografie en de werkwijze van SHL-Groep en haar diagnostische centra centraal stond; een versie voor verwijzers en een versie voor patiënten.

Resultaat

De beide films zijn ingezet ter communicatie onder zorgprofessionals en patiënten via de website van SHL en diverse vakbeurzen, symposia en narrowcasting. De films hebben bijgedragen aan een grotere awareness van de dienstverlening van de SHL-groep.

Meer films van deze case

Versie SHL Echografie voor patiënten