MS-Loket

Animatie

Opdracht

Nieuw Unicum biedt multidisciplinaire zorg aan volwassenen met een fysieke en eventueel ook cognitieve beperking. Zij kiezen vanuit hun expertise voor een focus op progressieve Multiple Sclerose. Ze vroegen ons een korte animatie te realiseren voor het MS-Loket. De animatie moet in korte tijd illustreren wat deze telefonische hulpdienst rondom de ziekte MS behelst.

Uitvoering

Voor de introductie van deze telefonische hulpdienst voor mensen met de ziekte MS en hun naasten, produceerden wij een heldere, promotionele animatie.

Resultaat

De animatie wordt ingezet op de website en diverse socials en dient ter promotie en verduidelijking van het initiatief.