Positief Opvoeden Drenthe

Trainingsvideo’s

Opdracht

Yorneo is specialist in opvoeden en opgroeien en werkt vanuit de visie Positief Opvoeden Drenthe. Yorneo is er voor jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun opvoeders bij uiteenlopende en complexe opvoed- en opgroeiproblemen. Het aanbod varieert van korte, lichte interventies tot intensieve specialistische hulp. Voor de methode Positief Opvoeden Drenthe werden wij gevraagd een reeks trainingsvideo’s te realiseren t.b.v. de digitale leeromgeving.

Uitvoering

Wij creëerden een reeks scènes waarin alledaagse situaties met kinderen onder de 12 jaar worden verbeeld. Iedere scène hoort bij een specifieke vaardigheid zoals “instructie geven”, “aandacht verleggen”of ”de tijd nemen voor je kind”.

Resultaat

De reeks video’s worden intern gebruikt tijdens trainingen. Vanwege het besloten karakter van de producties kunnen wij hier slechts een paar korte fragmenten vertonen.